Termeni si conditii

Versiunea #102 / Publicata in data de 11.05.2017

1. Termeni de aplicare si acceptare

1.1. Compania Selfcloud S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, Str. Circulatiei nr.3, inregistrat in Registrul Comertului cu Nr. J40/3955/2011, CUI RO28282300, in calitate de furnizor de servicii, se va indentifica pe tot parcursul prezentilor termeni si conditii prin cuvintele “Selfcloud”, “NOI”.

1.2. Serviciile oferite cuprind: servere virtuale si orice alte servicii care pot fi contractate prin intermediul site-ului https://www.selfcloud.ro, o lista detaliata cat si actualizata a tuturor serviciilor oferite putand fi gasita pe site.

1.3. Toti clientii si utilizatorii atat ai serviciilor oferite de Selfcloud cat si a site-ului https://www.selfcloud.ro fac subiectul acestor termeni si conditii astfel incat utilizarea celor mentionate presupune acceptarea si conformarea la Termeni si Conditii.

1.4. Fiecare comanda confirmata de client sau vizitator prin apasarea butonului “Inregistrare” reprezinta o acceptare din partea Beneficiarului a ofertei, in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Conform art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice 455/2001, selectarea optiunii “activare” reprezinta o semnatura electronica avand aceiasi valoare cu o semnatura olografa.

1.5. Etapele tehnice pentru incheierea contractului presupun inregistrarea in platforma prin intermediul forumularului, completarea acestuia, citirea si acceptarea contractului si confirmarea inregistrarii prin apasarea butonului inregistrare.

2. Angajament

2.1. Selfcloud se obliga sa furnizeze serviciile aferente pachetului de resurse contractat de client, acesta din urma angajandu-se sa plateasca tariful pachetului de resurse, potrivit prevederilor prezentelor termeni si conditii.

2.2. Plata va fi efectuata in sistem pre-pay (pre-plata) in avans prin adaugare de credit, in cuantumul selectat prin urmarea proceduriilor tehnice de adaugare credit din cadrul platformei Selfcloud.

2.3. Toti clientii si utilizatorii atat ai serviciilor oferite de Selfcloud cat si a site-ului http://www.selfcloud.ro fac subiectul acestor termeni si conditii astfel incat utilizarea celor mentionate presupune acceptarea si conformarea la termenii si conditiile actual.

3. Tarife si plata

3.1. Serviciile aferente pachetului contractat sunt oferite la tarifele aflate in vigoare la momentul activarii unui pachet de resurse. Tarifele sunt stabilite in euro, si nu contin T.V.A., fiind deductibile din creditul existent in contul de client.

3.2. Selfcloud isi rezerva dreptul de a majora sumele in cazul in care tertele parti sau retelele implicate in furnizarea serviciilor vor creste tarifele percepute. Aceste modificari vor fi comunicate clientului prin mijloace specifice, cu confirmare de primire. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu acestea, poate denunta unilateral in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii, nefiind aplicabila plata de daune interese.

3.3. Serviciile Selfcloud sunt furnizate numai cu plata in avans si pot fi achizitionate/activate cu plata pe ora.

3.4. Toate serviciile oferite de Selfcloud sunt disponibile pentru plata in functie de durata de utilizare. Fiecare serviciul Selfcloud este calculat la un pret pe ora de utilizare, preturile fiind afisare in pagina https://www.selfcloud.ro/preturi.html . Beneficiarul achizitioneaza credit prin achitarea in avans a unei sume dorita. Preturile prezentate cu valoare lunara sunt estimative, rotunjite pentru a se oferii cu scop informativ. Valoarea reala a preturilor este calculata conform tarifului orar (consum pe ora). Consumul fiecarui serviciu utilizat este calculat in fiecare ora (la un consum total de 720 ore), iar valoarea totala rezultata este scazuta in fiecare ora din creditul Beneficiarului pana la epuizarea creditului. Activarea si furnizarea serviciilor este conditionata de existenta unui credit suficient pentru a acoperii consumul acestora pentru minim 1 ora.

3.4.1. Orice server activat de beneficar dispune de o limita de trafic generat in functie de nivelul de resurse ales. In cazul in care beneficiarul depaseste traficul alocat pe o perioada de 30 de zile calendaristice, Selfcloud va taxa suma de 0,02 EUR pentru fiecare GB (Gigabyte) de trafic generat suplimentar. Suma se va scadea din creditul aferent in contul Beneficiarului.

3.5. Orice serviciu ce este “scalat” trecut de catre Beneficiar la un pachet superior sau inferior de resurse, consumul ce va fi facturat va corespunde cu pachetul ales in procesul de “scalare” de catre Beneficiar.

3.6. BENEFICIARUL accepta ca orice serviciu Selfcloud odata ce este activat respectiv contractat, va emite un consum ce va fi scazut conform tarifului din creditul aferent contului, indiferent de starea aceastuia (pornit/oprit) si va ramane activ si valid pana in momentul in care BENEFICIARUL executa comanda “Stergere” prin intermediul platformei Selfcloud sau este sters de catre Selfcloud.

3.7. Factura fiscala. Selfcloud va emite factura fiscala pentru incasarea sumei aferente creditului solicitat in momentul parcurgerii pasilor tehnici pentru adaugare credit, in maxim 2 zile calendaristice de la data confirmarii incasarii. Factura fiscala este disponibila in contul Beneficiarului din aplicatia Selfcloud accesand adresa https://app.selfcloud.ro. Copia facturii fiind disponibila timp de cel putin 12 luni de la emitere.

3.8. Beneficiarul intelege si accepta ca Selfcloud poate suspenda sau intrerupe furnizarea oricarui sau tuturor serviciilor daca nu exista suficient credit in contul de client.

3.8.1. Suspendarea sau intreruperea Serviciilor va fi notificata cu 10 zile in avans BENEFICIARULUI prin intermediul notificarii in cadrul aplicatiei Selfcloud si prin intermediul postei electronice.

3.8.2. Suspendarea sau intreruperea Serviciilor din punct de vedere tehnic se efectueaza prin oprirea serverului virtual aferent contului de utilizator. Acest proces nu elimina Serviciile de la plata, consumul de credit aferent contului de utilizator ramane activ, resursele fiind in continuare rezervate Serviciilor in cauza.

3.9. Daca BENEFICIARUL nu reincarca credit suficient in 20 zile de la expirarea creditului anterior (3.8). Selfcloud poate sterge definitiv toate datele aferente serviciilor contractate iar BENEFICIARUL este singurul responsabil pentru pierderea datelor sale.

4. Drepturi si Obligatii

4.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SELFCLOUD:

4.1.1. Selfcloud se obliga sa presteze BENEFICIARULUI una sau mai multe categorii de Servicii, in functie de optiunea BENEFICIARULUI, exprimata conform comenzilor/activarilor.

4.1.2. Selfcloud se obliga sa presteze BENEFICIARULUI Serviciile in conditiile si la termenele stabilite in Contract (Termeni si Conditii).

4.1.3. Infrastructura si sistemele Selfcloud sunt configurate sa activeze serviciile in cel mult 1 minut de la momentul comenzii de activare a serviciului. Selfcloud se obliga sa inceapa prestarea Serviciilor in maxim 1 zi lucratoare de la momentul parcurgerii pasilor tehnici aferenti activarii unui serviciu (server virtual). Data inceperii prestarii serviciului este data trimiterii de Selfcloud catre Beneficiar a mailului de confimare a activarii serviciului comandat conform pachetului de resurse. In unele cazuri, mailul de confirmare trimis de Selfcloud poate fi gresit interpretat si incadrat drept junk; BENEFICIARUL este incurajat sa verifice si folderul junk sau spam inainte de a contacta Selfcloud.

4.1.4. Confidentialitatea datelor.

Selfcloud se obliga sa pastreze confidentialitate asupra tuturor datelor si informatiilor la care ar putea avea acces cu ocazia prestarii serviciilor, pe intreaga durata de utilizare. Obligatia de confidentialitate nu se refera la informatiile si documentele care sunt sau urmeaza sa fie publice, informatiile si datele comunicate tertilor sau la care tertii urmeaza sa aiba acces in mod firesc, in cadrul activitatii desfasurate de Selfcloud pentru BENEFICIAR, in conformitate cu dispozitiile Termenilor si Conditiilor.

4.1.5. Selfcloud poate suspenda serviciul sau poate rezilia unilateral prezentii termeni si conditii in urma unei cereri oficiale din partea unei autoritati care are competenta juridica asupra sa. In cazul unor cereri din partea autoritatilor competente, doar in conformitate cu Legea 82/2012, Selfcloud poate dezvalui autoritatilor identitatea si datele de contact ale BENEFICIARULUI, iar Selfcloud nu va fi raspunzator pentru orice daune sau urmari ale dezvaluirii si BENEFICIARUL confirma ca nu va initia actiuni sau pretentii impotriva Selfcloud pentru asemenea dezvaluiri.

4.1.6. Selfcloud nu verifica si nu are cunostinta despre continutul stocat sau transferat de catre BENEFICIAR sau de catre orice alt tert. Orice tert care se considera prejudiciat de continutul stocat sau transferat de catre BENEFICIAR trebuie sa se adreseze autoritatilor competente pentru a solicita Selfcloud indepartarea continutului in cauza sau prin trimiterea unei solicitari la adresa abuse@selfcloud.ro.

4.1.7. Selfcloud nu este raspunzator pentru neprestarea serviciilor daca BENEFICIARUL nu isi indeplineste intocmai si la timp toate obligatiile prevazute in prezentele termene si conditii.

4.1.8. Selfcloud nu este raspunzator pentru prejudiciile directe si indirecte cauzate de folosirea necorespunzatoare a serviciilor de catre BENEFICIAR sau datorate oricarei pierderi sau intreruperi de activitate a BENEFICIARULUI din cauze imputabile Selfcloud.

4.1.9. Selfcloud va efectua operatiuni de asistenta tehnica doar in ce priveste functionalitatea generala a aplicatiei de management (https://app.selfcloud.ro) si a infrastructurii cloud pentru a asigura o buna functionare si o disponibilitate crescuta. Orice solicitare de modificare sau customizare a serviciilor preinstalate pe serverele cloud, va fi tratata de catre departamentul tehnic ca un serviciu de curtuazie si nu reprezinta o responsabilitate din partea Selfcloud sau a personalului tehnic.

4.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

4.2.1. BENEFICIARUL are la dispozitie platforma Selfcloud cat si panou de control pentru anumite servicii prin care poate efectua operatiunile tehnice pentru crearea si operarea serviciilor de ex: creare si configurare conturi de email, creare si administrare baze de date, creare si administrare conturi tip FTP, instalarea automata a anumitor produse software, operatiuni legate de starea serverului (restart, oprire, pornire) etc. In mod exceptional, la cererea BENEFICIARULUI, Selfcloud poate executa astfel de operatiuni doar in cazul in care accesul la platforma Selfcloud sau panoul de control este restrictionat din diferite motive, constatarea restrictiei asupra accesului va ramane la latitudinea PRESTATORULUI.

4.2.2. BENEFICIARUL este de acord cu modalitatile de oferire asistenta tehnica din partea Selfcloud in limita paragrafului 4.1.9.

4.2.3. BENEFICIARUL este raspunzator pentru securitatea scripturilor si programelor software instalate in contul sau si va mentine permisiuni de acces corespunzatoare, cat mai restrictiv cu putinta, indiferent de metoda de instalare utilizata. BENEFICIARUL este singurul raspunzator pentru toate actiunile desfasurate sub contul sau, inclusiv pentru actiuni desfasurate daca a fost compromisa securitatea credentialelor de acces (adresa email si parola). BENEFICIARUL este raspunzator pentru mentinerea in siguranta a credentialelor de acces iar daca banuieste ca securitatea a fost compromisa va urma procedura de schimbare a parolei compromise si va anunta de indata echipa de asistenta tehnica Selfcloud.

4.2.4. Copii de siguranta (BACKUP) si pierderea datelor. BENEFICIARUL isi asuma integral riscul folosirii serviciilor. Selfcloud va rula un serviciu de backup zilnic de tip full-copy, care rescrie backupurile mai vechi de 1 zi, asadar backupurile vor avea maxim 1 zi vechime. Acesta este un serviciu de curtoazie, fara a avea asociat vreun cost, vreo garantie sau un timp asumat de recuperare a datelor. Selfcloud nu este responsabil pentru integritatea, disponibilitatea, accesibilitatea sau existenta unor copii de siguranta (backup) ale datelor BENEFICIARULUI. BENEFICIARUL isi asuma intreaga responsabilitate pentru aceste date si obligatia de a oferi PRESTATORULUI acces la un backup propriu atunci cand doreste restaurarea sa.

4.2.5. BENEFICIARUL se obliga sa foloseasca serviciile respectand integral Politica de Utilizare Agreata a Serviciului, parte integranta a acestor termeni si conditii.

5. Politica de Utilizare Agreata a Serviciului

Politica de Utilizare Agreata a Serviciului de Servere Virtuale Cloud impartite in pachete de resurse disponibile la adresa https://www.selfcloud.ro/preturi.html.

Prezenta politica de utilizare agreata a serviciului servere virtuale cloud (denumita in cele ce urmeaza "Politica") a fost construita cu scopul de a proteja si de a ajuta clientii, in privinta carora Selfcloud va incerca sa asigure cele mai bune conditii de functionare a serviciului, impiedicand in acelasi timp ca reteaua Internet sau tertele persoane sa fie afectate in vreun fel.

5.1. Selfcloud va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura tuturor clientilor un nivel ridicat de calitate a serviciilor, dar isi rezerva dreptul de a bloca, suspenda, dezactiva serviciile acelor clienti care, prin activitatea aplicatiilor gazduite pe serverele Selfcloud ori prin actiunea proprie de orice fel, afecteaza capacitatea Selfcloud de a oferi servicii de calitate.

5.2. Pachetele de nivele de resurse prezentate pe website-ul Selfcloud reprezinta metode de diferentiere a serviciului de server virtual cloud in functie de anumiti parametrii, cum ar fi memoria RAM alocata, spatiul disponibil pentru stocare sau numar de nuclee procesor disponibile. In cazul in care un client, ce beneficiaza de un server activat, depaseste numarul de resurse corespunzatoare nivelului ales, aceasta nu va conduce la mariri ale tarifelor corespunzatoare nivelului de resurse activ, singurul aspect care trebuie sa fie luat in considerare fiind calitatea serviciului, care nu mai poate fi asigurata in momentul in care resursele alocate sunt epuizate.

5.3. Selfcloud nu ofera un serviciu de mass-mailing, dar va permite trimiterea de email-uri in masa prin utilizarea adresei IP dedicata ce se aloca pentru fiecare server activat de catre client. Daca acest IP va intra in liste de protectie anti-spam, taxa de delistare va fi de 100 de euro. in cazul in care o intreaga clasa de IP-uri este introdusa in acest gen de liste, Selfcloud isi rezerva dreptul de a bloca, suspenda, dezactiva serviciile, impunand clientului plata de daune -interese in valoare de 500 de euro. Selfcloud poate interzice utilizarea automata sau pe baza de script-uri a serviciului de e-mail daca are impact negativ asupra sistemului de e-mail in general sau poate solicita Beneficiarului sa repare greselile de programare care fac sa intre in mod nejustificat in conflict cu utilizarea serviciilor de catre alti beneficiari ai Selfcloud.

5.4. Urmatoarele activitati pot conduce la blocarea, suspendarea, dezactivarea serviciilor:
- publicarea de materiale care incalca drepturile de autor sau contravin legilor in vigoare;
- trimiterea de email-uri nesolicitate in orice cantitate sau cu orice continut. in cazul in care se primeste o plangere in acest sens, Selfcloud isi rezerva dreptul de a decide unilateral validitatea acesteia si de a actiona in consecinta, prin suspendarea serviciilor;
- executarea de orice fel de actiuni ilegale: phising, cracks, serials, warez, propagarea de virusi, botnets, utilizarea de exploit-uri de browser, aplicatii de tip trojan horse etc. Toleranta pentru astfel de activitati va fi zero iar detectarea acestui gen de comportament va atrage dupa sine contactarea organelor abilitate pentru investigatii, chiar inaintea notificarii clientului, Selfcloud depunand toate eforturile pentru a colabora eficient cu autoritatile in vedera pedepsirii acestui gen de activitati ilegale;
- executarea sau utilizarea de aplicatii de tip tracker BitTorrent;
- executarea de activitati de atac asupra unor terte persoane folosind tehnici de tip Denial of Service sau folosirea in orice fel a retelei ori serviciilor Selfcloud pentru atacul unor terte persoane sau echipamente;
- utilizarea serviciului pentru obtinerea de acces neautorizat asupra sistemelor informatice;
- utilizarea serviciului pentru a efectua port scans sau alte proceduri invazive sau non-invazive, asupra echipamentelor din reteaua Selfcloud sau din alte retele;
- in cazuri extreme sau la cererea organelor abilitate, Selfcloud va actiona imediat pentru limitarea impactului asupra altor clienti, prin blocarea, suspendarea, dezactivarea serviciilor respectivului client.

5.5. Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru aplicatiile personale ce beneficiaza de gazduire pe serverele Selfcloud.

Clientul nu va implica Selfcloud in niciun fel in transmiterea de material denigrator, sexual, rasial, extremist in conditiile legilor in vigoare.

Selfcloud nu isi asuma obligatia de a monitoriza clientii sai sau ai altora pentru respectarea prezentei Politici.

5.6. Selfcloud incurajeaza utilizatorii care sunt afectati de actiuni ale clientilor Selfcloud prin care este incalcata prezenta politica, sa transmita un email catre abuse@selfcloud.ro cu toate detaliile necesare identificarii clientului si a situatiei de abuz.

5.7. Beneficiarul are obligatia sa treaca in carantina sau sa stearga orice date care sunt infectate cu virusi sau corupte in alt fel si care au potentialul de a infecta sau corupe datele altor utilizatori de pe sisteme cu resurse partajate.

5.8. Daca prezentele dispozitii nu sunt respectate Selfcloud va putea:
- avertiza utilizatorul prin transmiterea unui email;
- suspenda serviciul;
- blocare serviciu;
- stergere serviciu;
- impune despagubiri banesti;
- elimina continutul care nu respecta prezenta Politica sau care incalca drepturile tertilor ori legile in vigoare;
- lua orice actiuni necesare impuse de situatia in sine, in vederea prevenirii sau limitarii pagubelor.

6. Limitarea Raspunderii

6.1. In nicio imprejurare, raspunderea cumulativa a Selfcloud fie in baza contractului, fie datorita neglijentei nu va depasi contravaloarea sumelor incasate de Selfcloud in ultimele 2 luni calendaristice de la BENEFICIAR. BENEFICIARUL recunoaste ca pretul platit de el reflecta alocarea riscului asumat prin prezentul Contract si ca Selfcloud nu ar incheia acest contract in lipsa unei asemenea limitari.

6.2. BENEFICIARUL se obliga sa ia toate masurile pentru a isi asigura eventualele pierderi provocate de indisponibilitatea serviciilor. In functie de nivelul de importanta al serviciilor si potentialul pierderilor BENEFICIARULUI, acesta va putea sa contracteze, pe cont propriu, servicii redundante de la mai multi prestatori din diferite locatii geografice sau sa incheie asigurari de disponibilitate sau impotriva pierderii datelor de la terte companii specializate.

7. Alte Dispozitii

7.1. In masura in care oricare dintre dispozitiile Contractului devine nula sau inaplicabila datorita unor noi reglementari, respectiva dispozitie va fi reformulata in noul spirit al legii, iar restul prevederilor Contractului se vor aplica astfel dupa cum prevede fiecare dintre acestea.

7.2. Selfcloud poate modifica anumite prevederi din Termeni si Conditii si va anunta Beneficiarul despre noile conditii. Serviciile deja activate vor fi prestate in continuare in baza versiunii curente a Termenilor si Conditiilor. Versiunea curenta a Termenilor si Conditiilor Selfcloud este intotdeauna disponibila la adresa http://www.selfcloud.ro/termeni-si-conditii.html

7.3. Litigiile de orice natura decurgand din executarea Termenilor si Conditiilor vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o solutie convenabila pentru ambele PARTI, litigiul va fi supus instantei judecatoresti de la sediul Selfcloud.

7.4. PARTILE sunt de acord sa comunice public relatia lor contractuala si sa isi mentioneze reciproc numele comercial in materiale de marketing si promovare sau in comunicate de presa.

7.5. PARTILE se obliga sa se abtina de la orice acte sau fapte care ar putea prejudicia reputatia si/sau interesele de afaceri ale celeilalte PARTI.

7.6 Succesorii legali ai PARTILOR se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin prezentelor Termeni si Conditii.

Ai si alte intrebari sau vrei o functie noua? Scrie-ne sau voteaza aici

Esti gata sa ai server-ul tau?

INREGISTREAZA-TE